< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē

Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija “Covid-19” vīrusa izplatības ierobežošanai, Ventspils novada pašvaldība paziņo, ka līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, izņemot Dzimtsarakstu nodaļu. Aicinām izmantot e- pakalpojumus un saziņu pa telefonu. No 18. marta pie domes ēkas Skolas ielā 4 būs novietota īpaša pastkastīte, kurā var ievietot dokumentus. Kastīti iztukšos divas reizes dienā.

Klientu apkalpošanas centrs līdz 14. aprīlim apmeklētājus nepieņems.
Sazināties ar Ventspils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centru iespējams telefoniski: 63629450, 26645977 vai 225721101. Var rakstīt e-pastu: [email protected].
Aicinām izmantot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv, bet Valsts ieņēmuma dienesta sniegtos pakalpojumus pieteikt EDS elektroniskajā sistēmā www.eds.gov.lv.
Ventspils novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka saistībā ar ārkārtas situāciju, kas izsludināta Latvijā, apmeklētājus klātienē pieņems tikai apmeklētāju pieņemšanas laikos:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00,
trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.
Ventspils novada Bāriņtiesa līdz 14. aprīlim saziņu un konsultācijas ar iedzīvotājiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība. Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā [email protected] vai pa pastu Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 14. aprīļa.
Ar Bāriņtiesas darbiniecēm var sazināties, zvanot:
Sandra Jurcika: 63620507, 28675879,
Kitija Goldmane: 26693829,
Ingrīda Jansone: 27805995,
Kristīne Krilovska: 26480352,
Ingrīda Girvaite: 26488971,
Una Teibe: 27867120,
Laima Erliha- Štranka: 28371752.
Būvvalde līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.
Iedzīvotāji visus pakalpojumus var saņemt elektroniski, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), zvanot uz speciālistu tālruņiem, kā arī uzdodot savu jautājumu rakstiski ([email protected]). Kontaktinformācija atrodama novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.
Kultūras nodaļa informē, ka Ventspils novada kultūras un tautas nami līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi – neatkarīgi no apmeklētāju skaita.

Ventspils novada bibliotēkas strādā pēc parastā darba laika grafika, skatīt www.biblioteka.ventspils.lv ar šādiem nosacījumiem:
• veic tikai grāmatu apmaiņu,
• nodrošina datoru pieejamību saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm,
• ir datoru pieejamība maksājumu veikšanai internetā.
Krājumu inventarizācijas dēl slēgtas Ugāles (līdz 24. martam), Piltenes (no 23. līdz 30. martam) un Tārgales bibliotēka (no 30. marta līdz 6. aprīlim) .
Novadpētniecības ekspozīcijas apmeklētājiem slēgtas no līdz 14. aprīlim.
Piltenes Mūzikas skolā un Ugāles Mūzikas un mākslas skolā līdz 20. martam notiek plānotais skolēnu brīvlaiks. Pēc tam līdz 14. aprīlim mācības skolās organizē attālināti.

Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana un konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot zemāk norādītos tālruņus un e-pastu. Rakstiskus iesniegumus, pievienojamos dokumentus lūdzam ievietot pastkastē pie domes ēkas.
Zemes nomas jautājumi, telpu noma, pirmpirkuma tiesību izmantošana: tālr. 63629454, 29115691, 27334202 vai e-pastā: [email protected] vai [email protected].
Dzīvokļu īres jautājumi, palīdzība mājokļa jautājuma risināšanā: tālr. 63629465, 29347755, vai e-pastā: [email protected].
Nekustamo īpašumu sadale, zemes ierīcības projekti, adreses, nosaukuma piešķiršana, zemes lietošanas mērķa noteikšana, maiņa: tālr. 63629418, 26499010, 29478380 vai e-pastā [email protected].
Dzīvokļa, zemesgabala atsavināšana, nekustamo īpašumu izsoles: tālr. 63629418, 25749170, 29478380 vai e-pastā: [email protected], [email protected].
Pakalpojumu pieteikuma veidlapas pieejamas šeit: http://ventspilsnovads.lv/pakalpojumi/nekustamie-ipasumi/
Iepirkumu nodaļā kontakti jautājumu gadījumā par iepirkumiem: nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālrunis: 26643261, e-pasts: [email protected].
Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālrunis: 25703900, e-pasts: [email protected].
Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālrunis: 20010652, e-pasts: [email protected].
Nodokļu nodaļa informē – jautājumos par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) lūgums sazināties telefoniski 26180529, 29295376 vai 27861900. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Komunālā nodaļa līdz 14. aprīlim apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana un konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot zemāk norādītos saziņas kontaktus.
Nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālrunis 26439539, e-pasts [email protected].
Vecākais speciālists Raivis Millers, tālrunis 26632883, e-pasts [email protected].
Ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālrunis: 29187310, e-pasts [email protected]
Izglītības pārvalde līdz 14. aprīlim saziņu un konsultācijas ar izglītības iestāžu darbiniekiem, izglītojamo vecākiem, izglītojamiem un iedzīvotājiem nodrošinās attālināti, izņemot ārkārtas situācijas, kad apdraudēta bērnu drošība.
Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
Par mācību procesa organizāciju un vispārīgās informācijas saņemšanu: 29167302 vai [email protected],
par saimnieciska rakstura jautājumiem: 22002755 vai [email protected].
Dokumentus lūdzam atstāt pastkastē Skolas ielā 4, Ventspilī.
Ugāles vidusskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 28806603 vai elektroniski [email protected]
Piltenes vidusskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 22400786 vai elektroniski [email protected]
Ances pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 26124913 vai elektroniski [email protected]
Popes pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 26018423 vai elektroniski [email protected]
Puzes pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 29458014 vai elektroniski [email protected]
Tārgales pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 25411196 vai elektroniski [email protected]
Užavas pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 26331028 vai elektroniski [email protected]
Zūru pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 26664060 vai elektroniski [email protected]
Annahites pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz. 14. aprīlim, apmācībai dežūrklases netiek veidotas.
Saziņai tālrunis: 20018165 vai elektroniski [email protected]
Ances PII „Vālodzīte” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 27867120 vai elektroniski [email protected]
Piltenes PII „Taurenītis” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 22026344 vai elektroniski [email protected]
Popes PII „Zemenīte” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 22008224 vai elektroniski [email protected]
Ugāles PII „Lācītis” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 26264864 vai elektroniski [email protected]
Vārves PII „Zīļuks” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 27866958 vai elektroniski [email protected]
Zlēku PII „Rūķītis” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 25906206 vai elektroniski [email protected]
Piltenes Mūzikas skola
Pārtraukts mācību process līdz š.g. 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 22036306 vai elektroniski [email protected]
Ugāles Mūzikas un mākslas skola
Pārtraukts mācību process līdz š.g. 14. aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 29486235 vai elektroniski [email protected]
Bērnu un jauniešu sporta skola
Mācību treniņu darbs tiek pārtraukts līdz š.g. 14. aprīlim
Saziņai tālrunis: 22046833 vai elektroniski [email protected]
 Attīstības nodaļa līdz 14. aprīlim apmeklētājus nepieņems. Ja iedzīvotājiem ir jautājumi, var sazināties ar nodaļas vadītāju Gintu Roderti, tālrunis 27870866, e-pasts [email protected].  Jūs uzklausīs arī licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste Ivita Meinarde, tālrunis: 22029846 , e-pasts [email protected], projektu koordinatore
Evita Roģe, tālrunis 29295234, e-pasts [email protected] un uzņēmējdarbības atbalsta konsultante Īrisa Roze-Posuma, tālrunis 26663245, e-pasts [email protected].
Juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Ņikoļenko būs sasniedzama pa tālruni 63629467 vai 26446915, e-pasts: [email protected], savukārt jurists Andris Stepanovičs pa tālruni 63629467 vai 26688898, e-pasts: [email protected].
Finanšu nodaļa informē, ka pašvaldības kase Ventspilī, Kuldīgas ielā 3, ir slēgta, norēķinus iespējams veikt bankās un citās finanšu iestādēs, arī internetbankā, Finanšu nodaļa apmeklētājiem klātienē ir slēgta, ar galveno grāmatvedi Aldu Siliņu var sazināties pa tālruni 28674645.
SIA “VNK serviss” no 19. marta līdz 14. aprīlim slēdz komunālo maksājumu pieņemšanas kases Ugālē, Vārvē, Blāzmā, Zirās, Usmā, pārtraucot arī apmeklētāju pieņemšanu klātienē Ugālē, Vārvē, Blāzmā, Zirās, Usmā.
SIA “VNK serviss” šajā laikā nepieņems apmeklētājus klātienē arī centrālajā ofisā Andreja ielā 6, Ventspilī, un Ugālē, Vārvē, Blāzmā, Zirās un Usmā.
Publisko maksājumu pieņemšanas punktu īslaicīga slēgšana neatbrīvo no pienākuma veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, tādēļ aicinām veikt maksājumus par SIA “VNK serviss” sniegtajiem pakalpojumiem internetbankā atbilstoši rēķinos izrakstītajiem bankas norēķinu rekvizītiem.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumos aicinām izmantot attālinātas komunikācijas iespējas, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni: 63637588 (Ventspils), 29434842 (Ugāle), 25749314 (Vārve) darba laikā:
P. 8.30 – 16.00
O. 8.30 – 16.00
T. 8.30 – 16.00
C. 8.30 – 16.00
P. 8.30 – 13.30
Arī pieteikumi par avārijām, iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumi tiek pieņemti pa augstāk minētajiem tālruņiem vai ar e-pasta palīdzību. Elektroniskā vai telefoniskā formā tiek sniegtas arī atbildes.
Sociālais dienests līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.
Ventspils novada Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās un gadījumos, ja klients pieprasa pakalpojumus vai pabalstus pirmo reizi. Pirms došanās uz Sociālo dienestu aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu [email protected] vai uz e-pastu pagastu pārvaldes sociālajam darbiniekam.
Ja nav šādas iespējas, pieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kur būs nodrošināta atsevišķa dokumentu iesniegšanas vieta, un var atstāt savu iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 1. līdz 7. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski vai pagasta pārvaldē, kur būs izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem. Neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties telefoniski ar savu sociālo darbinieku. Ja kas nav saprotams, var zvanīt arī 27803037. Pagastu sociālā darbinieku tālruņu numuri atrodami pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests_kontakti.
Pagastu pārvaldes ar 26.03. nodrošina apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus klātienē nepieņems, saziņu nodrošina pa telefoniem un e-pastiem.