< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola zemesgabalu “Upenieki” Piltenes pagastā

2020. gada 27. maijā plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Upenieki”, kadastra Nr. 98330040166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 2700 eiro, nodrošinājums 270 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 26. maijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju (tālrunis – 26820888).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 26. maija plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI