< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola zemesgabalu “Elzas” Piltenes pagastā

2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:10 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Elzas”, kadastra Nr. 98330010166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 5 600 eiro, nodrošinājums 560 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju (tālr. 26820888).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI