< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod īpašumu Lielā ielā 44A Piltenē

2020. gada 16. septembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu Lielā ielā 44 A, kadastra Nr. 98130030225, Piltenē, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 2 600 eiro, nodrošinājums – 260 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas iela 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 15. septembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju (tālr. 26820888).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. septembra plkst. 17.

IZSOLES NOTEIKUMI