< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Labiekārtos daudzdzīvokļu māju teritoriju Piltenē 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums aizdevuma pieteikumam investīciju projektam “Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā”. Saskaņā ar iepirkumu nepieciešamais finansējums darbu veikšanai ir 183 419,70 eiro. Pēc veiktās cenu aptaujas noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ” par līguma cenu 3687,48 eiro.

Projekta īstenošanai Ventspils novada domes deputāti nolēma no Valsts kases ņemt aizņēmumu – 187 107,18 eiro – prioritārām vajadzībām teritorijas  labiekārtojumam Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē. Būvdarbus objektā veiks SIA “AB Būvniecība”.

Projekta mērķis ir ilgtspējīgas dzīves vides un drošas infrastruktūras izveide, labiekārtojot teritoriju Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4. Ieguvēji būs ne tikai Piltenes pilsētas iedzīvotāji, bet arī tūristi, tostarp cilvēki ar īpašām vajadzībām. Rožu ielā plānots pārbūvēt brauktuves segumu un zem labiekārtojamās teritorijas esošos sadzīves kanalizācijas tīklus, ierīkot lietus ūdens sistēmas kanalizāciju, iekārtot autostāvvietu un labiekārtot teritoriju, uzstādot soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu statīvus, bērnu rotaļu laukuma elementus, teritoriju apzaļumos. Paredzams, ka darbus Piltenē Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 sāks jūnijā.