< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu Mātera ielā Piltenē

2021. gada 29. septembrī plkst. 14:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jura Mātera ielā 23, kadastra Nr. 98130060222, Piltenē, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 9900 eiro, nodrošinājums 990 eiro, izsoles solis 200 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju: tālr. 26820888; e-pasts: [email protected]).

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 28. septembra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).

IZSOLES NOTEIKUMI