< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Bērni rāda priekšzīmi vecākiem

Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Prestižo starptautisko Zaļo karogu saņēma arī Puzes pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”, Ekoskolu sertifikātu – Piltenes pamatskola.

“Taurenīša” vadītāja Inita Griķe uzsver, ka Ekoskolām piedāvātā programma patīk visām iestādes darbiniecēm un viņas ar prieku māca saviem audzēkņiem saudzēt dabu, piemēram, šķirojot atkritumus, kā arī, dodoties pastaigās, nemest zemē atkritumus un neplēst koku lapas. Ziemā bērni labprāt vēro barotavās sapulcējušos putnus, bet rudenī priecājas par gājputnu kāšiem.

Piltenes pamatskolas foto

“Pieaugušo uzdevums ir rosināt vērot apkārtni, un tad var pamanīt gan krāsaino lapu skaistumu, gan dažādus zālē paslēpušos kukaiņus. Daba un cilvēks viens otru papildina – to mācām arī saviem audzēkņiem, un, jo ātrāk bērns sapratīs, ka daba ir saudzējama vērtība, jo labāk mums visiem klāsies,” saka Inita. Viņa mudina savas kolēģes, kad vien to atļauj laikapstākļi, doties ar meitenēm un zēniem laukā, jo svaigs gaiss nāk tikai par labu, savukārt reiz bija izsludināta tāda nedēļa, kad visi, kas apmeklē dārziņu, tika aicināti ierasties kājām, nevis braukt automašīnās.

“Taurenīša” kolektīvs Ekoskolu programmā piedalās sestos, savukārt Puzes pamatskola – trīspadsmito gadu. Pa šo laiku, stāsta programmas koordinatore Sarma Veckāgane, paveikts daudz labu darbu. Pužiņi jau zina, ka skolēni aktīvi vāc makulatūru un izlietotās baterijas, tāpēc iesaistās viņu rīkotajās akcijās. Tās ar priekus atbalsta arī Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa, bet šoferītis Alvis Grīnbergs labprāt atved uz skolu lietas, kas var noderēt pārstrādei vai izmešanai īpašos konteineros.
Ekoskolas dalībnieku aktivitātes atbalsta arī seniori, izliekot pie durvīm vai vārtiem nevajadzīgas lietas. Reiz Puzē tika vāktas sabojātas elektropreces, un arī tad bija vērojama liela iedzīvotāju atsaucība. Sarma ievērojusi, ka skolas viesi dažkārt brīnās, ieraugot klasēs un gaiteņos daudz zaļo augu, bet Puzē ir pieņemts rūpēties par tiem. Skolēni ir piedalījušies projektā “Ēdam atbildīgi”, un toreiz katra klase audzēja tomātus, pēc tam mielojoties ar gardajiem augļiem. Mācību iestādē ir iespēja dzert svaigi spiestas sulas un piedalīties nodarbībās ārā uzstādītajā lapenītē vai Mežaparkā.
Savukārt iekštelpās daudzviet ir novietoti uzraksti ar atgādinājumu taupīt elektrību un ūdeni. Starp citu, šajā mācību gadā Puzes pamatskolas audzēkņi pētīs tieši šo vielu, meklējot atbildes arī uz jautājumu, kāda ir situācija ar dzeramā ūdens krājumiem ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē.

Piltenes pamatskola šogad pastiprinātu uzmanību pievērsīs atkritumiem, izzinot, kā samazināt to apjomu un pareizi šķirot dažādas lietas, noskaidrojot, kurus priekšmetus var pārstrādāt vai izmantot otrreiz. Mācību iestādes Ekoskolas programmas koordinatore Agrita Stepanska teic, ka skolā ir izveidota ekopadome, kurā katru klasi pārstāv divi audzēkņi. Visi kopīgi vienojas par darāmo. Tā reiz rīkota akcija “Saiņo gudri ikdienā un svētkos”. Skolēni, domājot par šo tēmu, izveidoja plakātus, kurus pēc tam izvietoja sabiedriskās ēkās, tā mudinot arī citus pilteniekus aizdomāties, ko ikdienā var darīt savādāk, lai būtu labas vides pārvaldība.
Vērojot audzēkņu iesaisti Ekoskolas aktivitātēs, Agrita secinājusi – dažkārt tieši bērni ir tie, kas mudina savus vecākus aizdomāties par vides problēmām, un tas ir labi, jo tādējādi ieguvēji ir visi. Arī daba, kas pati sev nevar palīdzēt un kura dāsni sniedz cilvēkiem savas veltes.
Pagājušajā mācību gadā Piltenes skolas pārstāvji saņēma pašvaldības finansējumu projektu konkursā “Jaunietis darbībā” un varēja skolas apkārtnē uzstādīt jaunus soliņus.