< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Piltenes un Popes pagastā notiks Zemessardzes mācības

2022-05-20, 11.12
No 21. līdz 22. maijam Ventspils novada Piltenes un Popes pagastos notiks zemessargu plānveida mācības. Mācības notiks ar Ventspils valstspilsētas un novada pašvaldībām saskaņotās teritorijās. Mācību uzdevumi tiks veikti gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, lai zemessargi pilnveidotu savas kaujas prasmes, sagatavojoties aizstāvēt savu novadu un visu Latviju kopā ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Eglītes” Piltenes pagastā

2022-05-16, 11.55
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Eglītes” Piltenes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330050041, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 98330050036 (platība 0,0184 ha), 98330050041 (platība 1,14 ha), 2-stāvu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98330050041001 (kopējā platība 886,4 m2), trīs palīgēkas (divas kūtis, saimniecības ēka) un divas …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu Jelgavas ielā 41 Piltenē

2022-05-16, 11.50
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 41 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130040222, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130040222, platība 7,6794 ha. Izsoles sākumcena – 26 700 eiro, nodrošinājums – 2670 eiro, izsoles solis – 300 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada …  Lasīt vairāk >

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

2022-05-16, 11.16
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts …  Lasīt vairāk >

Aicina uzņēmējus pieteikties skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

2022-05-09, 12.22
Ventspils novada pašvaldība nodrošina finansējumu pasākumam “Skolēnu nodarbinātības pasākumam 2022. gada vasaras brīvlaikā “ un aicina uzņēmējus piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā. Šī programma tiek piedāvāta Ventspils novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 15–19 gadiem, kuri 2021./2022. gadā ieguva izglītību vispārizglītojošā izglītības iestādē. Mērķa grupa ir bērni no trūcīgām/maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pasākuma īstenošanas periods no …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē

2022-04-25, 14.24
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.Izsoles sākumcena – 6240 eiro, nodrošinājums – 624 eiro, izsoles solis – 200 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 26. aprīlī  …  Lasīt vairāk >

Lielā Talka tuvojas – kā pareizi pieteikt un pievienoties talkai?

2022-04-19, 10.29
Pēc divām nedēļām, 30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbus. Līdzīgi kā pērn, talkotājiem ir iespēja piedalīties SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkā un vākt atkritumus individuāli, kā arī organizēt publiskās talkas. Iepazīsities ar to, kā pareizi …  Lasīt vairāk >

Pieteikšanās privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas programmā

2022-04-11, 14.50
 No 27. aprīļa iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus ALTUM atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro. Pieteikumus varēs iesniegt ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv. ALTUM …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

Vingrošanas nodarbības uz āra trenažieriem

2022-03-30, 11.21
Ventspils novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” (vien. Nr. 9.2.4.2/16/I/054) aktivitāšu īstenošanu. No 2022. gada 4. aprīļa līdz 28. aprīlim no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30 notiks vingrošanas nodarbības uz āra trenažieriem: Jūrkalnē, Piltenē, Ugālē, Usmā, Užavā, Ventavā, Zirās un Zlēkās. Nodarbību mērķis – iemācīt ikvienu pareizi un veselībai …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi