< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PAMATSKOLA

Aiziet putni tālās debesīs,

y

Bet tie atkal atgriezīsies drīz,-
Ir pat putniem savas pilsētas,
Labāku par Pilteni jau neatrast…
Uldis Krasts

Kontaktinformācija

Adrese: Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620,
direktore Edīte Dzirniece
tālr. 20246740
e-pasts: [email protected]

Skolas administrācija

Direktores vietniece mācību darbā Olita Doniņa.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Nelda Matisova.
Atbalsta personāls: psihologs Santa Lerha, sociālais pedagogs Dace Ābele, logopēds Daina Cinkmane.

2020./2021. m. g. izglītību iegūst 137 izglītojamie.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANU

Interešu izglītība

*Tautisko deju kolektīvs (1.–4. kl.)
*Mākslas pulciņš “Jautrās krāsas” (2.–7. kl.)
*Mūzika (mūzikas pulciņš 1.–2. kl.) “Iemīli mūziku”
*Mūzika (vokālais ansamblis 2.–4. kl.)
*Mūzika (koris 5.–9. kl.)
*Sporta spēles “Florbols” (5.–9. kl.)
*“Jaunie žurnālisti.”(5.–12. kl.)
*Pulciņš “Tērpu dizains, šūšana “(4.–9. kl.)
*Vizuāli plastiskā māksla “Veiklie pirkstiņi” (2.–9. kl.)

Piltenes pamatskola iesaistīta

Kustībā “Draudzīgā skola”;
Programmā “Piens un augļi skolai”;
“Ekoskola”;
“Skolas soma”.

Skolas vēsture

Skola… Mūžsenā, mūžam jaunā skola… Vienalga, lai kāds būtu tās ārējais veidols, lai kāda būtu skolas ēka, klašu telpas, gadu no gada, gadu desmitiem, gadu simtiem ikviens no mums, ikviens no mūsu vecākiem, vecvecākiem un vēl tālākiem senčiem tajā ir pirmoreiz iegājis ar vārdos neizsakāmām, īpašām jūtām, kuras varētu salīdzināt varbūt vienīgi ar neapjaustu svētuma izjūtu, un šī izjūta, vairāk vai mazāk apslēpta, saglabājas ikvienā sirdī uz mūžu. Tā tas ir ar mums, bija mūsu senčiem un būs mūsu bērniem, nākošajām paaudzēm… Mūžsenā, mūžam jaunā skola, ik gadus mainīgā un vienmēr tā pati skola…
Piltenē pirmā skola dibināta jau 1570. gadā, bet 1844.gadā esot nodibināta Piltenes pagasta divklasīgā pagastskola. Pirmais skolotājs bijis Neimanis. Skola atradusies Priekšpiltenē starp Vanagu un Upmaļu mājām. Pirmā pagastskola latviešu bērniem – 1853. gadā.
Piltenes pilsētas skolā pirmais skolotājs bijis vācietis Kohlers, skolēnu skaits bijis ap 40.
Pirmo skolotāju nomainīja Jānis Neimanis, kurš strādāja kopā ar skolotāju Ernestu Tālbergu. Skola atradās Lielā ielā Nr. 6.
Ar 1888./89. m. g . atvērtas 3 klases, bet 1891. gadā- atvērta 4. klase. Tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanas 1922. gadā pārgāja uz 6 klašu izglītību. Padomju un vācu okupācijas laikā izveidojās septiņu klašu pamatskolas. Šie pārkārtojumi notika arī Piltenē. 1953. gada rudenī Piltenē atvēra astoto klasi un sākās mācības vidusskolas klasēs (“augošā vidusskola”). 1956. gada pavasarī 20 vidus­skolēniem bija pirmais Piltenes vidusskolas izlaidums.
1990. gadā tika izveidota Piltenes humanitārā skola, kura sākumā atradās internāta, vēlāk – bērnudārza telpās. 1995. gadā tā tika pievienota Piltenes vidusskolai.
Mainījušās skolēnu paaudzes, mainījušās skolotāju paaudzes, mainījušās skolas ēkas. Daudz kas ir mainījies šajos gados, tikai viens ir palicis nemainīgs – mazais cilvēks, kurš ar neapjaustu svētuma izjūtu sirdī pirmo reiz ver skolas durvis, lai pēc gadiem no tās izietu lielajā dzīvē zinošs, protošs, gribošs un varošs. Un tikpat nemainīgs paaudžu paaudzēs ir palicis arī lielais cilvēks – skolotājs, kas nereti atdevis sevi visu bez atlikuma šim svētajam darbam… Darbam, kas mazo cilvēciņu veido par zinošu, protošu, gribošu un varošu Cilvēku.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Ēdamzāle 4,14 eiro/h bez PVN.
Sporta zāle 11,43 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 3,54 eiro/h bez PVN.
1 guļvieta diennaktī internātā ar gultasveļu 6,26 eiro bez PVN, bez gultasveļas 2,89 eiro bez PVN.

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60% telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi.
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju.
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.