< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ventspils 1” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ventspils 1” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

2024-03-25, 15.32

Publicēts laikrakstā Ventas Balss 2024. gada 26. marta publikācijā Nr. 25

Paredzētā darbība: Vēja elektrostaciju (VES) parka “Ventspils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Latvijas vēja parki” (reģ. nr. 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: [email protected]).

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastu nekustamo īpašumu zemes vienībās vai zemes vienību daļās:

Nr.Nekustamā īpašuma nosaukumsKadastra numursZemes vienības kadastra apzīmējums
1.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 001 0081
2.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0065
3.Valsts mežs Pope9856 001 00679856 004 0071
4.Elkšķenes meži9866 023 00659866 022 0107
5.Valsts mežs Pope9856 001 00679856 003 0320
6.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 003 0080
7.Elkšķenes meži9866 023 00659866 022 0086
8.Valsts mežs Piltene9833 002 01209833 005 0029
9.Valsts mežs Pope9856 001 00679856 003 0317
10.Valsts mežs Pope9856 001 00679856 003 0233
11.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 001 0084
12.Valsts mežs Pope9856 001 00679856 003 0316
13.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0075
14.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 003 0082
15.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 005 0088
16.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 003 0079
17.Valsts mežs Piltene9833 002 01209833 005 0030
18.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0068
19.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 005 0090
20.Elkšķenes meži9866 023 00659866 022 0085
21.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0066
22.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 003 0084
23.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 001 0083
24.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 005 0093
25.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 005 0091
26.Elkšķenes meži9866 023 00659866 022 0079
27.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0074
28.Elkšķenes meži9866 023 00659866 027 0062
29.Valsts mežs Ugāle9870 001 00609870 003 0083
30.Elkšķenes meži9866 023 00659866 023 0070
31.Klāņu meži9866 010 00939866 015 0113

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 16. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/15/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parka “Ventspils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos.

VES parkā “Ventspils 1” plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi šobrīd nav noteikti. VES novietojums un skaits, kā arī vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas tiks precizētas IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek rīkota 2024. gada 8. aprīlī plkst. 18.00

Popes kultūras namā, “Gobas”, Pope, Popes pagastā, Ventspils novadā.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē šajā paziņojumā un Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, darba laikā,
  2. Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, darba laikā,
  3. Ugāles un Usmas pagastu apvienības pārvaldē, “Ugāles pagasta nams”, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, darba laikā,
  4. Piltenes pilsētas un pagasta apvienības pārvaldē, Lielā ielā 28, Piltenē, Ventspils novadā, darba laikā,
  5. Tārgales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgalē, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, darba laikā,
  6. Paredzētās darbības ierosinātājas SIA “Latvijas vēja parki” tīmekļa vietnē: www.vejaparki.lv,
  7. Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavotājas SIA “Skepast&Puhkim” tīmekļa vietnē: www.skpk.lv/zinas/.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: [email protected], www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 17. aprīlim.

Informatīvais materiāls

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm